Close

સબ-ડીવીઝન અને બ્લોક

ક્રમ વિભાગ નામ તાલુકા
1 ચોટીલા શ્રી કલ્પેશ કુમાર શર્મા ચોટીલા, મુળી અને થાનગઢ
2 ધ્રાંગધ્રા શ્રી એચ કે આચાર્ય ધ્રાંગધ્રા
3 લિબંડી શ્રી કે એસ દેસાઈ ચુડા, લિબંડી અને સાયલા
4 દસાડા(પાટડી) શ્રી જયંતસિંઘ રાઠોડ દસાડા(પાટડી)
5 વઢવાણ શ્રી એન. ડી. ધુલા લખતર અને વઢવાણ