Close

હેલ્પલાઇન નંબર્સ

 • નાગરિક કોલ સેન્ટર - 155300
 • બાળ હેલ્પલાઇન - 1098
 • મહિલા હેલ્પલાઇન - 1091
 • ક્રાઇમ સ્ટોપર (ગુનો રોકવો) - 1090
 • બચાવ અને રાહત કમિશનર - 1070
 • ગુજરાત રાજ્ય ચૂંટણી ફરિયાદ વ્યવસ્થાપન હેલ્પલાઇન - 1800-233-1014
 • G20 India Logo Theme
 • G20IndiaLogo
 • વડાપ્રધાન ભારત
 • ડિજિટલ-ઇન્ડિયા
 • PMNRF
 • data.gov
 • mygov
 • ઈનક્રેડિબલ ભારત સાઇટ