Close

ડીઆઈએલઆર

જીલ્લા ઇન્સ્પેક્ટર લેન્ડ રેકોર્ડઝ, સુરેન્દ્રનગર (ડીઆઈએલઆર)

કાર્યો:

  1. ખેતરોના ક્ષેત્રોનું માપ કાઢો
  2. જમીન સંપાદનનું માપન
  3. ઓછી આકારણી રોલ (કેજેપી) બનાવવી.
  4. કોર્ટના કેસોને માપો
  5. વિરોધાભાસ માપવા
  6. ભાઈઓ ભાગ લેતા માપન (બનાવટ)
  7. માપના આધારે, રેકોર્ડ્સનું જોડાણ અને અદ્યતનકરણ
  8. ચાલુ મોજણીના ચાલુ સર્વેક્ષણમાં હાજર લોકોની દરખાસ્તની દેખરેખ રાખો (બાબત).

સરનામું

જીલ્લા સર્વેક્ષણ ભવન

સામે ટીવી સ્ટેશન, બી / એચ કલેકટર ઑફિસ, સુરેન્દ્રનગર

ફોન નંબર 02752-

ઈ-મેલ આઈડી: – dilr-srn[at]gujarat[dot]gov[dot]in